Công trình: Xây dựng Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư, đăng ký kinh doanh và kho lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

2018-12-08T10:20:04+07:00

Chi Tiết Dự Án - Xây dựng Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư, đăng ký kinh doanh và kho lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ĐỊA ĐIỂM 90G Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh CHỦ

Go to Top