Project Description

Bạn có một dự án xây dựng chúng tôi có thể giúp không?

Yêu cầu tư vấn miễn phí

Công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Châu Thành, thành phố Bà Rịa

Chi tiết dự án

ĐỊA ĐIỂM

Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CHỦ ĐẦU TƯ

Sở Giáo Dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

NHÀ THẦU CHÍNH

Công ty CP Tư vấn QLDA & Xây dựng Phú Thọ

NHÀ THẦU PHỤ

THỜI GIAN THI CÔNG

Khởi công: Tháng 7/2015
Hoàn thành: Tháng 12/2016

HẠNG MỤC

Công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Châu Thành, thành phố Bà Rịa

Những dự án đã hoàn thiện khác