Project Description

Chi Tiết Dự Án – Nhà ở xã hội tại khu nhà ở Chí Linh A

ĐỊA ĐIỂM Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
CHỦ ĐẦU TƯ
Xí Nghiệp Quản lý & Kinh doanh Nhà – Sở XD tỉnh BR-VT
NHÀ THẦU CHÍNH
Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng U&I và Công ty Cổ phần Tư vấn QLDA & Xây dựng Phú Thọ
NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 3/2011 – Hoàn thành: Tháng 5/2013
HẠNG MỤC
Nhà ở xã hội

Hình Ảnh Dự Án