Project Description

Chi Tiết Dự Án – Xây dựng kho chứa hóa chất tại xưởng BDSC các công trình khí – Khu công nghiệp Đông Xuyên

ĐỊA ĐIỂM Khu công nghiệp Đông Xuyên – TP. Vũng Tàu
CHỦ ĐẦU TƯ
Công ty Dịch vụ Khí
NHÀ THẦU CHÍNH
Công ty CP Tư vấn QLDA & Xây dựng Phú Thọ
NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 9/2015 – Hoàn thành: Tháng 2/2016
HẠNG MỤC
Công trình: Xây dựng kho chứa hóa chất tại xưởng BDSC các công trình khí – Khu công nghiệp Đông Xuyên

Hình Ảnh Dự Án