Project Description

Chi Tiết Dự Án – Xây dựng nhà phố liên kế UNITOWN

ĐỊA ĐIỂM Thành phố mới tỉnh Bình Dương
CHỦ ĐẦU TƯ
Công ty CP kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC)
NHÀ THẦU CHÍNH
Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn QLDA & Xây dựng Phú Thọ và Công ty TNHH Kiến Gia
NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 5/2011 – Hoàn thành: Tháng 12/2011
HẠNG MỤC
Xây dựng nhà phố

Hình Ảnh Dự Án