Project Description

Chi Tiết Dự Án – Xưởng sản xuất đầu lọc Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”

ĐỊA ĐIỂM Lô D11/II – D18/II, Đường số 5, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
CHỦ ĐẦU TƯ
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên
NHÀ THẦU CHÍNH
Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn QLDA & Xây dựng Phú Thọ và Công ty TNHH Kiến Gia.
NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 4/20104 – Hoàn thành: Tháng 10/2014
HẠNG MỤC
Công trình: Xưởng sản xuất đầu lọc Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”

Hình Ảnh Dự Án