Project Description

Chi Tiết Dự Án – Gói thầu số XL51-13, công trình Quốc lộ 51

ĐỊA ĐIỂM QL51, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
CHỦ ĐẦU TƯ
Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam
NHÀ THẦU CHÍNH

Công ty CP Tư vấn QLDA & Xây dựng Phú Thọ

NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 12/05/2010 – Hoàn thành: Tháng 29/09/2011
HẠNG MỤC

Hạng mục: Hệ thống thoát nước đoạn từ ký trình Km 61+000 đến lý trình Km65+000

Hình Ảnh Dự Án