Project Description

Chi Tiết Dự Án – Nhà ở xã hội tại Khu Chí Linh A, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

ĐỊA ĐIỂM Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu
CHỦ ĐẦU TƯ
Xí Nghiệp Quản lý và Kinh doanh Nhà Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
NHÀ THẦU CHÍNH
NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 22/11/2010 – Hoàn thành: Tháng 20/05/2013
HẠNG MỤC
Nhà ở xã hội tại Khu Chí Linh A, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu CHỦ ĐẦU TƯ Xí Nghiệp Quản lý và Kinh doanh Nhà Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hình Ảnh Dự Án