Project Description

Chi Tiết Dự Án – Thi công cầu Thủy điện Đamb’ri

ĐỊA ĐIỂM Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
CHỦ ĐẦU TƯ
Công ty CP Thuỷ điện Miền Nam
NHÀ THẦU CHÍNH
NHÀ THẦU PHỤ
THỜI GIAN THI CÔNG
Khởi công: Tháng 4/2017 – Hoàn thành: Tháng 1/2018
HẠNG MỤC
Thi công cầu Thủy điện Đamb’ri

Hình Ảnh Dự Án